Namizno založništvo in prelom besedila

Grafično oblikovanje AGD design
Proces grafičnega oblikovanja
Referenčni grafični dizajn
Naročniki vizualnih komunikacij
Cenik grafičnega oblikovanja
Kontaktni podatki
Spletne povezave
 
 

Namizno založništvo

Izraz namizno založništvo izhaja iz angleške zloženke desktop publishing in se tudi v slovenskem jeziku pogosto imenuje okrajšano DTP. Velikokrat je mogoče zaslediti tudi izraze kot so postavitev strani, postavitev besedila, prelom teksta in prelom besedila. Namizno založništvo je oblikovanje tiskovin in predstavlja ključen del grafičnega oblikovanja. Za oblikovanje in prelom besedila se uporablja namenska DTP programska oprema kot npr. Adobe InDesign ali QuarkXPress. DTP postavitev strani vključuje poleg preloma teksta tudi optično skeniranje ter obelavo fotografij in ilustracij s pomočjo grafične programske opreme kot je npr. Adobe Photoshop.

Proces namiznega založništva omogoča, da grafični oblikovalec v praksi izvede dizajn, ki si ga je zamislil v fazi načrtovanja in usklajevanja z naročnikom. Pri DTP prelomu teksta in oblikovanju strani koristijo dizajnerju, poleg ustvarjalnih sposobnosti in marketinških znanj, predvsem izkušnje in »obrtniška znanja«. Pred samim prelomom besedila je treba izbrati ustrezne tipografije za naslove, podnaslove, tekstualne okvirje, citate in druge oblike teksta. Grafični oblikovalci se velikokrat ne zadovoljijo s komercialno dobavljivimi oblikami tipografij, zato s posebnimi programi izdelajo svojo tipografijo oz. font. Pri postavitvi teksta je treba določiti očesu všečne razmike med črkami in vrsticami. Tekst mora biti oblikovan tako, da tekoče teče in zagotavlja opazovalcu všečno vizualno izkušnjo, ki ob večjih količinah besedila opazovalca ne odvrača od branja. Oblikovati je treba tabele, sheme, diagrame, formule in druge grafične elemente, ki postanejo del dokumenta. Obdelava fotografij pomeni optično skeniranje, izbor pravih izsekov, določitev ustreznih barvnih tonov, odpravo šumov in nepravilnosti na fotografijah ter izdelavo izrezov posameznih delov fotografij.

Namizno založništvo služi za oblikovanje letakov, plakatov, prospektov, zgibank, letnih poročil, knjig, revij, časopisov, otroških slikanic, učbenikov, leposlovne literature, strokovne literature in drugih tiskovin.www.oblikovanje-agd.com - AGD grafično oblikovanje -

Zemljevid strani
DTP postavitev strani